neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a la definició d’estratègies i mesures que promoguin la convivència

Any d'elaboració: 2020


Definició del servei

Dinamització d’un procés participatiu que serveixi per prendre en consideració opinions i propostes ciutadanes a l’hora de definir estratègies i mesures que promoguin la bona convivència al municipi.

© Neòpolis 2024

Buscar