neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a la definició dels usos del Parc de les Bateries de Montgat

Any d'elaboració: 2018-2019


Definició del servei

Disseny i dinamització del procés participatiu per a la definició dels usos del Parc de les Bateries de Montgat

© Neòpolis 2024

Buscar