neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a la definició dels usos de la Pista Jardí de Maçanet

Any d'elaboració: 2021


Definició del servei

Disseny i dinamització del procés participatiu per definir els nous usos de la Pista Jardí de Maçanet

© Neòpolis 2024

Buscar