neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a la definició del nou parc de la Devesa del Pla de Ripoll

Any d'elaboració: 2016


Definició del servei

Disseny i dinamització del procés participatiu per a definir de forma col·lectiva la morfologia, els usos i les característiques del nou parc urbà de la Devesa del Pla de Ripoll

© Neòpolis 2024

Buscar