neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a definir els usos de la rectoria de Vilafant en tant que nou espai públic

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

L’ Ajuntament de Vilafant, en el marc de la permuta amb el Bisbat de Girona, ha adquirit la finca ocupada per l’edifici de l’antiga rectoria. Aquesta edificació es destinarà a l’ús públic per tal de contribuir a les mancances d’equipaments al municipi. Aquest fet comportarà actuacions importants de rehabilitació estructural i funcional de l’edifici. Unes actuacions que es decidiran de forma conjunta amb la ciutadania mitjançant la posada en marxa d'un procés deliberatiu

© Neòpolis 2024

Buscar