neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius Montgat 2019

Any d'elaboració: 2017-2018


Definició del servei

Dissseny del model, dinamització del procés, assessorament continuat i creació de la infrastructura tecnològica de vot online

© Neòpolis 2024

Buscar