neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Vilobí d’Onyar (edicions 2017, 2018 i 2019)

Any d'elaboració: 2017, 2018 i 2019


Definició del servei

Disseny i dinamització del procés de pressupostos participatius de Vilobí d'Onyar dels anys 2017, 2018 i 2019

© Neòpolis 2020

Buscar