neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Vilobí d’Onyar (edicions 2017 i 2018)

Any d'elaboració: 2017 i 2018


Definició del servei

Disseny i dinamització del procés de pressupostos participatius de Vilobí d'Onyar dels anys 2017 i 2018

© Neopolis 2019

Cerca