neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Santa Coloma de Farners (edicions 2017 i 2018)

Any d'elaboració: 2017 i 2018


Definició del servei

Disseny i dinamització del procés de pressupostos participatius de Santa Coloma de Farners en les edicions de l'any 2017 i de l'any 2018

© Neopolis 2019

Cerca