neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Sant Pol de Mar 2022-2023

Any d'elaboració: 2022-2023


Definició del servei

Disseny i execució del procés. Creació i gestió de l'aplicatiu tecnològic de participació online, i elaboració de totes les tasques presencials de treball de camp(tallers deliberatius, sessions de treball transversals, etc.) amb polítics, tècnics i ciutadania. Edició 2022-2023

© Neòpolis 2024

Buscar