neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses 2021 i 2022

Any d'elaboració: 2021 i 2022


Definició del servei

Disseny i dinamització de totes les fases del procés, i creació de les eines tecnològiques de participació i votació online del procés de pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses (edicions 2020-2021 i 2021-2022)

© Neòpolis 2024

Buscar