neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Peralada 2021-2022 i 2023-2024

Any d'elaboració: 2021 (primera edició) i 2023 (segona edició)


Definició del servei

Disseny i execució del procés. Creació i gestió de l'aplicatiu tecnològic de participació online, i elaboració de totes les tasques presencials de treball de camp(tallers deliberatius, sessions de treball transversals, etc.) amb polítics, tècnics i ciutadania

© Neòpolis 2024

Buscar