neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Peralada 2021-2022

Any d'elaboració: 2021


Definició del servei

Disseny i execució del procés. Creació i gestió de l'aplicatiu tecnològic de participació online, i elaboració de totes les tasques presencials de treball de camp(tallers deliberatius, sessions de treball transversals, etc.) amb polítics, tècnics i ciutadania

© Neòpolis 2022

Buscar