neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Cambrils 2018-2019

Any d'elaboració: 2018


Definició del servei

Elaboració del disseny/model, dinamització dels espais participatius (tallers de les diferents fases del procés), dinamització de les sessions internes transversals, assessorament comunicatiu, consultoria estratègica, redacció i anàlisi dels continguts i propostes de totes les fases del procés, així com el disseny i la programació de la plataforma tecnològica, des de la qual els ciutadans podien enivar propostes i votar online.

© Neòpolis 2024

Buscar