neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Bescanó (edicions 2020 i 2021)

Any d'elaboració: 2020 i 2012


Definició del servei

Disseny i dinamització de totes les fases del procés, i creació de les eines tecnològiques de participació i votació online del procés de pressupostos participatius de la Bescanó de les edicions 2020 i 2021

© Neòpolis 2021

Buscar