neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Bescanó (edicions 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024)

Any d'elaboració: 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024


Definició del servei

Disseny i dinamització de totes les fases del procés, i creació de les eines tecnològiques de participació i votació online del procés de pressupostos participatius de la Bescanó de les edicions 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024

© Neòpolis 2024

Buscar