neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius Cassà de la Selva (edicions 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020)

Any d'elaboració: 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020


Definició del servei

Disseny, dinamització i creació de les eines tecnològiques de cadascuna de les fases del procés de pressupostos participatius de Cassà de la Selva dels anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020

© Neòpolis 2020

Buscar