neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius Cassà de la Selva (edicions 2016, 2017, 2018 i 2019)

Any d'elaboració: 2016, 2017, 2018 i 2019


Definició del servei

Disseny, dinamització i creació de les eines tecnològiques de cadascuna de les fases del procés de pressupostos participatius de Cassà de la Selva dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019

© Neòpolis 2020

Buscar