neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius de Santa Cristina d’Aro 2018 i 2020

Any d'elaboració: 2018 i 2020


Definició del servei

Dissseny del model, dinamització del procés, assessorament continuat i creació de la infrastructura tecnològica de participació online (web específica del procés i plataforma de votació) de les edicions 2018 i 2020

© Neòpolis 2021

Buscar