neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a l’elaboració del POUM de Figueres

Any d'elaboració: 2017-2020


Definició del servei

Disseny, elaboració i dinamització del programa de participació del POUM de Figueres

© Neòpolis 2024

Buscar