neopolis@neopolis.cat

Pla Estratègic de Participació

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: El Pla de Participació ha de permetre analitzar l’estat actual de la participació de les entitats amb que treballa Acciona’t, amb l’objectiu de conèixer-ne l’estat i millorar-lo en base a les propostes de treball que es derivin de la diagnosi, fet que permetrà potenciar i millorar la tasca dels voluntaris i de la pròpia associació, en tant que promotora de les relacions.

Objectius

Objectiu: Definir accions que permetin millorar la relació, coordinació i comunicació entre les entitats amb que treballa l’entitat, per tal de potenciar la tasca del voluntariat i els projectes conjunts.

© Neòpolis 2024

Buscar