neopolis@neopolis.cat

Pla Local de Joventut de Sant Joan Despí 2023-2026

Any d'elaboració: 2022


Definició del servei

Disseny, dinamització i redacció del PLJ 2023-2026 de Sant Joan Despí i procés d'avaluació del pla anterior

© Neòpolis 2024

Buscar