neopolis@neopolis.cat

Pla estratègic de MIFAS 2024

Any d'elaboració: 2024


Definició del servei

Elaboració compartida del pla estratègic de l'entitat. Definició participada d'un full de ruta a mig termini mitjançant la identificació de grans línies estratègiques, objectius operatius i actuacions específiques

© Neòpolis 2024

Buscar