neopolis@neopolis.cat

Pla Estratègic de Llambilles 2021-2025

Any d'elaboració: 2021


Definició del servei

Elaboració compartida d’un Pla Estratègic Municipal a partir d’anàlisis quantitatives i qualitatives i de la dinamització d’espais deliberatius amb agents del territori.

© Neòpolis 2024

Buscar