neopolis@neopolis.cat

Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Torredembarra

Any d'elaboració: 2020-2021


Definició del servei

Disseny, dinamització i anàlisi d’un procés participat per a l’elaboració compartida i redacció d’un Pla Estratègic de Desenvolupament Local a Torredembarra.

© Neòpolis 2024

Buscar