neopolis@neopolis.cat

Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Llagostera

Any d'elaboració: 2016


Definició del servei

Elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Llagostera (diagnòsi + propostes + desplegament)

© Neòpolis 2024

Buscar