neopolis@neopolis.cat

Pla Estratègic de MIFAS (Diagnòstic i Propostes)

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: L’associació MIFAS ha engegat un procés de reflexió per determinar quines han de ser les estratègies de futur per fonamentar l’avenç de l’entitat, subvencionat per la Fundació Luis Vives. Amb aquests objectius com a referència, i amb la intenció de garantir la representativitat i la participació en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Mifas (PEM), l’entitat a demanat a la consultoria Neòpolis suport extern durant l’elaboració del projecte, concretament en la fase II, on al marge de la definició i revisió dels valors i la missió de l’entitat també s’ha previst elaborar un anàlisi compartit a nivell intern, extern, històric i de situació (DAFO).

Objectius

Objectiu: El procés de planificació estratègica haurà de permetre que l’entitat s’adapti als canvis i als reptes que planteja l’entorn i les necessitats del col·lectiu pel qual es treballa, així com millorar el funcionament intern i la qualitat dels serveis que s’ofereixen.

© Neòpolis 2023

Buscar