neopolis@neopolis.cat

Elaboració d’un Estudi de Mercat Estratègic

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: La Fundació Campus Arnau d’Escala treballa per convertir-se en un centre de referència en recerca aplicada i investigació dins el camp dels serveis socials; especialment en el territori gironí, però amb voluntat d’implementar-se i de tenir presència a tot el territori català. L’objectiu essencial de la Fundació és, i ha de ser, el d’aprofitar i esprémer al màxim el capital humà investigador i el coneixement que hi ha a l’àmbit universitari, per fer recerca i investigació social aplicada i transferir-ne els resultats obtinguts a l’aplicació diària de la intervenció social.

Objectius

Objectiu: Elaborar un procés d’estudi i actualització del posicionament, percepcions existents, implementació en el mercat i identificació de les necessitats d’aquest. (ESTUDI DE MERCAT)

© Neòpolis 2024

Buscar