neopolis@neopolis.cat

Formació en participació, transversalitat i innovació pública a l’ajuntament de Vacarisses

Any d'elaboració: 2020


Definició del servei

Realització de diverses sessions formatives en matèria de participació ciutadana, transversalitat interna i innovació pública a càrrecs electes i figures tècniques de l'Ajuntament de Vacarisses

© Neòpolis 2024

Buscar