neopolis@neopolis.cat

Formació a mida en matèria de participació ciutadana

Any d'elaboració: 2024


Definició del servei

Realització d'una píndola a mid sobre participació ciutadana i demnocràcia deliberativa a l'equip de govern

© Neòpolis 2024

Buscar