neopolis@neopolis.cat

Estudi sobre la demanda d’habitatges de primera residència a Porqueres

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Disseny i realització d'un estudi de caràcter quantitatiu i qualitatiu per tal d'identificar el volum i la tipologia de la demanda d’habitatges de primera residència a Porqueres, entesa com aquella que respon a les necessitats derivades de la creació de noves llars (principalment la població jove) i/o la millora de les condicions d’allotjament (per l’estat de l’habitatge, els canvis en l’estructura familiar o la mobilitat obligada per raó de feina).

© Neòpolis 2024

Buscar