neopolis@neopolis.cat

Estudi per a la detecció d’habitatges buits a Vilafant

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Tractament de dades secundàries (cens, padró, cadastre, etc.) i elaboració del treball de camp per identificar els habitatges buits del municipi i les seves característiques

© Neòpolis 2024

Buscar