neopolis@neopolis.cat

Estudi per a la detecció d’habitatges buits a Torroella de Mongrí

Any d'elaboració: 2016


Definició del servei

Anàlisi de dades (padró, cadastre, cens) i treball de camp in situ per determinar l'estat del parc d'habitatges buits del municipi

Objectius

Disseny de polítiques públiques per posar en règim de lloguer social els habitatges buits en bones condicions del poble

© Neòpolis 2024

Buscar