neopolis@neopolis.cat

Associación TRESC

Realización de los trámites para cambiar el régimen jurídico de la entidad

Año de elaboración: 2011


Definición del servicio

Definició del servei: Assessorament i realització de les tasques i tràmits pertinents per canviar el règim jurídic de l’entitat, passant de ser associació a ser fundació.

Objectivos

Definición del servicio: Asesoramiento y realización de las tareas y trámites pertinentes para cambiar el régimen jurídico de la entidad, pasando de ser asociación a ser fundación.

© Neòpolis 2024

Buscar