neopolis@neopolis.cat

Enquesta de valoració de serveis del Consell Comarcal de la Selva

Any d'elaboració: 2015


Definició del servei

Realització d'una enquesta d'avaluació dels serveis que s'ofereixen dels del Consell Comarcal de la Selva als municipis de la comarca

© Neòpolis 2024

Buscar