neopolis@neopolis.cat

El Baròmetre Inclusiu del Vendrell 2014

Any d'elaboració: 2014


Definició del servei

Enquesta a la població de 16 i més anys per conèixer en profunditat les condicions de vida i determinar els principals factors de vulnarabilitat i risc d'exclusió social

Objectius

Dissenyar polítiques adaptades i adequades per als col·lectius amb major risc d'exclusió i/o situació de pobresa, així com identificar el seu perfil concret i els principals factors de vulnerabilitat. I disposar d'una fotografia acurada de l'estat actual de la població en matèria social, relacional, territorial/habitatge/residencial, laboral, econòmica, formativa, etc. amb la finalitat de prevenir el risc de patir situacions de vulnerabilitat, exclusió, carència material i/o pobresa.

© Neòpolis 2024

Buscar