neopolis@neopolis.cat

El Baròmetre Inclusiu de Llagostera (edicions 2012 i 2016)

Any d'elaboració: 2012 i 2016


Definició del servei

Evitar les situacions d'exclusió, vulnerabilitat, carencia material i pobresa fent una anàlisi quantitativa mitjançant una enquesta enquesta de condicions de vida a la població de 16 i més anys.

Objectius

Dissenyar polítiques adaptades i adequades per als col·lectius amb major risc d'exclusió i/o situació de pobresa, així com identificar el seu perfil concret i els principals factors de vulnerabilitat. I disposar d'una fotografia acurada de l'estat actual de la població en matèria social, relacional, territorial/habitatge/residencial, laboral, econòmica, formativa, etc. amb la finalitat de prevenir el risc de patir situacions de vulnerabilitat, exclusió, carència material i/o pobresa.

© Neòpolis 2024

Buscar