neopolis@neopolis.cat

Creació d’un Consell de Barri

Any d'elaboració: 2020


Definició del servei

Disseny, dinamització i anàlisi d’un procés deliberatiu per a definir de forma exhaustiva la creació d’un Consell de Barri a Sant Feliu de Llobregat.

© Neòpolis 2024

Buscar