neopolis@neopolis.cat

Creació dels Consells de Barri de Figueres

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Procés deliberatiu per a la creació d’estructures de representació veïnal als barris de Figueres

© Neopolis 2019

Buscar