neopolis@neopolis.cat

Creació i dinamització dels Consells de districte de Figueres (2021-2022)

Any d'elaboració: 2021 i 2022


Definició del servei

Procés deliberatiu per a la creació d’estructures de representació veïnal als districte de Figueres i dinamització de les mateixes

© Neòpolis 2024

Buscar