neopolis@neopolis.cat

Diagnosi de la realitat juvenil al Gironès

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Anàlisi comarcal sobre la situació i les principals necessitats dels joves en matèries com el treball, l’educació, l’habitatge, l’oci, la salut, la participació, la cohesió social i el sentiment de pertinença.

Objectius

Objectiu: Contemplar des d’un enfocament integrat com transcorre l’existència dels i les joves de la comarca i quins són els factors que hi influeixen. En definitiva, es tracta de situar els comportaments, representacions i actituds del jovent en el marc d’unes determinades condicions de vida.

© Neòpolis 2024

Buscar