neopolis@neopolis.cat

Avaluació del projecte GIR COMPETITIU

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Deficinió del servei: Disseny, dinamització i elaboració del procés d’avaluació del projecte GIR COMPETITIU en tant que eina adreçada a les empreses de la comarca per a la millora de l’organització i la competitivitat de les empreses.

© Neòpolis 2024

Buscar