neopolis@neopolis.cat

Pla Director de Participació: MARBOLENY PARTICIPA

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: El projecte de Pla Director de Participació està subvencionat per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i pretén engegar un procés de reflexió, anàlisi i diàleg que faciliti la vertebració i estructuració dels canals de relació interns i externs de l’associació per tal d’afavorir la participació de forma clara, activa i vinculant.

Objectius

Objectiu: El Pla enllaça amb la voluntat de Marboleny de tenir una visió integral de la societat i no només entendre l’associació com a espai de creació cultural, sinó també com a espai de treball per a la cohesió social, l’enriquiment de la vida democràtica i el foment l’associacionisme a la comarca de la Garrotxa. Neòpolis ofereix assessorament extern a nivell metodològic i de planificació del projecte.

© Neòpolis 2024

Buscar