neopolis@neopolis.cat

Baròmetre Inclusiu d’Olot (enquesta de condicions de vida)

Any d'elaboració: 2021


Definició del servei

Disseny, realització del treball de camp i anàlisi i explotació de les dades de l'enquesta sobre condicions de vida de la ciutat d'Olot

© Neòpolis 2024

Buscar