neopolis@neopolis.cat

Baròmetre Inclusiu de Sant Cugat del vallès 2023-2024

Any d'elaboració: 2023-2024


Definició del servei

Enquesta sobre condicions de vida, salut, drets socials, respecte a les minories, mercat de treball i habitatge de la població de Sant Cugat del Vallès

© Neòpolis 2024

Buscar