neopolis@neopolis.cat

Baròmetre Inclusiu de Sant Cugat 2020-2021

Any d'elaboració: 2020-2021


Definició del servei

Enquesta per conèixer en profunditat les condicions de vida i determinar els principals factors de vulnarabilitat i risc d'exclusió social, així com els efectes de la pandèmia provocada per la COVID-19

Objectius

Dissenyar polítiques adaptades i adequades per als col·lectius amb major risc d'exclusió i/o situació de pobresa, així com identificar el seu perfil concret i els principals factors de vulnerabilitat. Disposar d'una fotografia acurada de l'estat actual de la població en matèria social, relacional, territorial/habitatge/residencial, laboral, econòmica, formativa, de salut etc. (en un context de pandèmia mundial) amb la finalitat de prevenir el risc de patir situacions de vulnerabilitat, exclusió, carència material i/o pobresa.

© Neòpolis 2024

Buscar