neopolis@neopolis.cat

Pla Estratègic de Participació de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: L’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC a partir d’ara) és l’entitat que aglutina la pràctica totalitat de les empreses i entitats editores de premsa local i comarcal, d’informació general, existent a Catalunya, sempre i quan estigui escrita íntegrament en català i la seva difusió sigui de pagament.

Objectius

L’entitat vehicula la seva activitat a partir d’un Pla Estratègic propi on s’especifica la necessitat d’articular-lo a través de la realització d’un Pla de Participació, sense el qual no es podrien assolir els objectius establerts. Les organitzacions no lucratives, tant públiques com privades, es mostren com institucions òptimes perquè la Gestió presumeixi d’una bateria d’eines que donen una nova perspectiva sobre un seguit d’interrogants:

© Neòpolis 2024

Buscar