neopolis@neopolis.cat

Assessorament per al desenvolupament de projectes participatius. Ajuntament de Barcelona

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Realització de diferents sessions formatives a tècnics municipals sobre participació, democràcia deliberativa i organització interna intel·ligent

© Neòpolis 2024

Buscar