neopolis@neopolis.cat

Assessorament i aplicatiu de vot de la consulta sobre el bloc de baix a mar de Torredembara

Any d'elaboració: 2022


Definició del servei

Programació de l'aplicatiu per a vehicular la votació telemàtica i presencial, i assessorament general del disseny de la consulta popular

© Neòpolis 2024

Buscar