neopolis@neopolis.cat

Assessorament a l’Ajuntament de Girona en matèria de pressupostos participatius

Any d'elaboració: 2018


Definició del servei

Assessorament tècnic en matèria de participació ciutadana i pressupostos participatius

© Neòpolis 2024

Buscar