neopolis@neopolis.cat

Anàlisi quantitativa de la realitat socioeconòmica de Castelldefels

Any d'elaboració: 2022-2023


Definició del servei

Realització d’un estudi - basat en múltiples fonts de dades secundàries ja produïdes - capaç de proporcionar informació quantitativa fiable i comparable sobre les dimensions demogràfica, econòmica, laboral, residencial, sanitària, formativa i participativa més rellevants del municipi.

© Neòpolis 2024

Buscar