neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a la revisió del Pacte per a la Mobilitat d’Olot

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Dinamització d’un procés de participació ciutadana durant la revisió / actualització del Pacte per a la Mobilitat d’Olot, derivat de la línia estratègica 3 del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS), aprovat l’abril de 2002.

Objectius

Després de més de cinc anys des de l’aprovació del Pacte per a la Mobilitat d’Olot l’Ajuntament d’Olot ha decidit revisar-ne els seus continguts per tal d’adaptar-se a la realitat actual. L’actualització del document pretén assegurar que es dóna resposta a la creixent demanda de mobilitat preservant i garantint tant l’ús col·lectiu de l’espai públic com la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Igual que es va fer durant el procés inicial d’elaboració del Pacte per a la Mobilitat d’Olot l’Ajuntament aposta per definir els continguts de la revisió / actualització de forma compartida, mitjançant la dinamització d’un procés participatiu.

© Neòpolis 2024

Buscar