neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per definir estratègies econòmiques i urbanes fruit de l’estació de l’AVE

Any d'elaboració: 2014


Definició del servei

Aprofitar les oportunitats que ofereix la nova estació de l'AVE per decidir el model de desenvolupament econòmic, viari, residencial i d’infraestructures de la zona, així com ordenar-la urbanísticament

© Neòpolis 2024

Buscar