neopolis@neopolis.cat

Estudi sobre la realitat juvenil de Vilablareix

Any d'elaboració: 2014


Definició del servei

Diagnòstic de la realitat juvenil i elaboració d’un document estratègic de propostes sobre les principals polítiques de joventut a dur a terme a curt, mig i llarg termini.

© Neòpolis 2024

Buscar