neopolis@neopolis.cat

Pla Director de Participació Ciutadana de Vilabertran

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Eina de gestió de govern encarada a ordenar i planificar la política participativa de la ciutat.

Objectius

Projecte transversal que permet establir i estimular un nou marc relacional amb les diferents entitats i veïns del municipi i que, a la vegada, estableix les bases de futurs processos participatius i adapti l’organització interna municipal.

© Neòpolis 2024

Buscar